اخرین محصولات ثبت شده

تحقیق انسان موجودی نا شناخته 32 ص

تحقیق انسان موجودی نا شناخته 32 ص - ‏1 ‏"‏انسان موجودی نا شناخته‏" ‏مقدمه ‏انسان تقریبا موجود مرکبی است که تجزیه و تحلیل آن به آسانی ‏صورت نمی ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیکاسو

تحقیق پیکاسو - ‏تحقیق در مورد پیکاسو ‏بیوگرافی : ‏در 25 ماه اکتبر سال 1881، پابلو روییزپیکاسو، فرزند دون ‏خوزه روییز پیکاسو و ماریا پیکاسو لوپز،...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم

تحقیق پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم - ‏2 ‏پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم ‏در 25 ماه اکتبر سال 1881، پابلو روییزپیکاسو، فرزند دون خوزه روییز پیکاسو و ماریا ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیل خورشیدی 36 ص

تحقیق پیل خورشیدی 36 ص - ‏پ‏ی‏لها‏ی‏ خورش‏ی‏د‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ی‏ كه معمولاً از س‏ی‏لس‏ی‏وم‏ تك بلور‏ی‏ ته‏ی‏ه‏ م‏ی‏ شوند. پ‏ی‏لها‏ی‏ معمول‏ی‏ از نوع n...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن 16 ص

تحقیق پیوند شیمیایی و انواع آن 16 ص - ‏2 ‏پیوند‏ ش‏یمیایی‏ و انواع آن ‏اتمهای‏ گازها‏ی‏ ب‏ی‏‌‏اثر‏ م‏یل‏ ندارند با عنصرها‏ی‏ د‏یگر‏ پ‏یوند‏ تش...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیل حرارتی 21 ص

تحقیق پیل حرارتی 21 ص - ‏پیل حرارتی ‏مقدمه ‏پیلهای حرارتی مهمترین جزء باتری حرارتی به شمار می‌آیند. باتریهای ‏حرارتی ، باتریهایی هستند که بخا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشینه تاریخی تربت حیدریه 14 ص

تحقیق پیشینه تاریخی تربت حیدریه 14 ص - ‏2 ‏تربت حیدریه ‏پیشینه تاریخی ‏نام اولیه آن زاوه بوده است واین شهر در سال 540 هـ ق تجدید بنا شد و چون م...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشینه (دوره ی قاجاریه) 31 ص

تحقیق پیشینه (دوره ی قاجاریه) 31 ص - ‏2 ‏پیشینه (دوره ی قاجاریه) ‏محبوبی اردکانی در کتاب ‏«‏تاریخ موسسات تمدنی جدید‏»‏ ، در مورد تأسیس دارالفنون...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشگیری از اتلاف نان و سایر مواد غذایی

تحقیق پیشگیری از اتلاف نان و سایر مواد غذایی - ‏ ‏روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ‏پیشگیری از اتلاف ‏نان و سایر مواد غذایی ‏بررسي علل و ‏ميزان...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشرفت فلسفه در اسلام و نقش مسلمانان در پیشبرد آن

تحقیق پیشرفت فلسفه در اسلام و نقش مسلمانان در پیشبرد آن - 1 ‏پیشرفت فلسفه در اسلام و نقش مسلمانان در پیشبرد آن ‏مقدمه ‏فلسفه‏ ‏اسلامی‏ ‏چیست‏ ‏...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشرفته ترین سلاح ها و هواپیماهای جهان 29 ص

تحقیق پیشرفته ترین سلاح ها و هواپیماهای جهان 29 ص - ‏موضوع: ‏پیشرفته ترین ‏سلاح ها و ‏هواپیماهای جهان ‏تفنگها ‏تفنگ ژ-3 ‏مشخصات ‏جنگ افزاري است...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیشرفت مسلمانان در علم مهندسی

تحقیق پیشرفت مسلمانان در علم مهندسی - 1 ‏پیشرفت مسلمانان در علم مهندسی‏ ‏ : ‏شالوده و دگرگونی‌های آغازین‏ در اسلام ‏در خلال پیروزی‌های مسلمانان ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل